Geodesy

Qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya işləri

Qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya işləri 1.3 ha ərazidə aparılmış, 1:100 miqyasında icra planalması yerinə yetirilmişdir.

 

Nəsimi rayonunda qeyri-yaşayış obyektinin (1.3 ha) layihələndirmə işlərinə üçün geodeziya ölçmələrinin aparılmasına ehtiyac yaranmışdır. Bu baxımdan, CASPIAN GEOMATICS şirkəti ilə müqavilə imzalanmışdır. Obyekt çoxmərtəbəli müasir tipli daş üzlüklə örtülmüş binanın iki mərtəbəsini əhatə etməklə çoxsaylı girişlərdən ibarət olmuşdur.

Layihənin məqsədi obyekt üzrə icra planalması işlərinin aparılmasından ibarət olmuşdur. Normativ sənədlər rəhbər tutularaq aparılmış ölçmələr plan üzrə 0-100 mm, vertikal dəqiqlik üzrə 0-5 mm intervallarda olmuşdur. Metodoloji olaraq bütün detallara baxılmış, texniki tapşırığa əsasən məsələlər öz həllini tapmış və hər girişə ayrıca profillər qurulmuşdur. Qeyri-yaşayış sahəsində olan dəmir-beton elementləri, sütun, divar, rigel, pilləkən qəfəsləri, lift və digər elementlər rəqəmsal icra planlarında işlənilmişdir. Döşəmələrin, tavan və rigellərin alt səviyyələri müəyyən edilmiş, həmçinin 9 m2 sahə üzrə döşəmə səviyyələri daha sıx nöqtələr intervalında paylanmışdır. Pəncərələrin və qapı boşluqlarının, ara keçidlərin geometrik ölçüləri götürülmüş, girişlərin profilləri qurulmuş və Hesabata əlavə edilmişdir.

Qeyri yaşayış sahəsində dəmir-beton elementləri təsvir olunmaqla 1:100 miqyasında icra planalması aparılmışdır. Bu zaman mərtəbələrdə olan mövcud kommunikasiyaların detalları və bütün mərtəbə boşluqları təyin olunmuşdur. Döşəmə, tavan və rigellərin alt səviyyələri müəyyən olunmuş, səviyyələr paylanmışdır. Qeyri yaşayış sahəsində pəncərə, qapı boşluqları və digər ara keçidlərin geometrik ölçüləri götürülmüşdür. GİM-lər tarazlaşdırılıb nişanlanmış, giriş profilləri qurulmuşdur. Vahid plan tərtib olunmuş, həmçinin bütün elementlər müvafiq laylara bölünmüşdür. Görülən bütün işlərlə bağlı 49 səhifədən ibarət Hesabat tərtib edilmişdir. Rəqəmsal planlar, metodologiya və s. məlumatlar hesabatda daha geniş şəkildə öz əksini tapır. Hesabatda həmçinin, mühəndisi-geodeziya işlərinin kameral emal nəticələri də göstərilir.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat