DRON (PUA) xidmətləri

Dron (PUA) xidmətləri (aerofotoplanalma) üzrə ortofotoxəritə (ortofotoplan) və topoqrafik xəritə tərtibi, relyefin rəqəmsal modeli və ərazinin rəqəmsal modeli kimi məhsulların hazırlanmasında şirkətimiz olduqca zəngin təcrübəyə malikdir.

Dron (PUA) xidmətləri aerofotoplanalma metodu kimi topoqrafik xəritə tərtibi üzrə müasir tələbdir. İlkin olaraq (firstly), topoqrafiya axtarışları üzrə uçuş planlanır. Sonra (after that), uçuşun dəqiq icrası məsələsinə baxılır. Daha sonra (thirdly), geodezik təminat üçün fotoqrammetrik istinad məntəqələri qurulur. Növbəti mərhələ (fourthly), koordinat və yüksəklik göstəriciləri ölçülür. Nəticədə (as a result), pilotsuz uçuş aparatları üzrə aerofotoplanalma üçün fotokamera təchiz edilir. Sonda (in conclusion), aerofotolar emal olunur, model qurulur və taraza gətirilir. Son nəticədə (as a result), yüksək ayırdetməli təsvirlər alınır.

Qeyd edək ki, Dron (PUA) xidmətləri üzrə nəticələr və emal məsələləri fotoqrammetrik işlərdir. Məqsəd, plan və xəritənin alınması üçün fotoşəkillər üzrə obyektlərin forma və ölçülərinin, onların mövqelərinin təyin olunmasından ibarətdir. Fotoqrammetrik işlər yerüstü, hava və kosmik çəkilişlər nəticəsində alınan təsvirlərin proyeksiyaya çevrilməsi və təsvirlərdə obyektin forma və ölçüləri, məsafə, mövqeyi kimi həndəsi və semantik məlumatların əldə edilməsi üçündür.

Xəritə və plan, ortofotoxəritə və relyefin rəqəmsal modeli, daşınmaz əmlakın kadastrı, memarlıq, topoqrafik ölçmələr üzrə fotoqrammetriya geniş imkanlar verir. Tətbiq sahələri üzrə və 3D modelləşdirmə kimi imkanları daim genişlənir.

Metodologiya barədə qısa qeyd etmək olar ki, ilkin olaraq (firstly), layihə ərazisi aerokosmik təsvirlər üzrə tədqiq olunur. Növbəti (secondly), sahədə topoqrafik planalma işləri aparılır. Sonra (thirdly), sahənin peyk və ya dron təsvirləri əldə olunur. Sonda (fourthly), ərazi Dron vasitəsi ilə plana alınır. Nəticədə (as a result), yüksək ayırdetməli ortofotoxəritə tərtib olunur.

Məqsəd səthin yerüstü, aerofotoplanalma və kosmik çəkilişlərlə alınan təsvirlərin səth quruluş üzrə transformasiya edilməsidir. Bu zaman, təhriflər, nadirdən meyl etmə, atmosfer korreksiyası nəzərə alınır. Ortofotoxəritə və topoqrafik xəritə tərtibi, bina və qurğular, arxeoloji qazıntılar, kadastr, məkan modelləşdirilməsi, hərbi işlər, obyekt və hadisələrin tədqiqi, layihələndirmə, monitorinq, dağ-mədən, fövqəladə hallar, ətraf mühit fəaliyyət sahələri kimi qeyd oluna bilər.

Aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

 • Aerokosmik verilənlər əsasında yüksək ayırdetməli ortofotoxəritə tərtibi;
 • Ortokorreksiya üçün yüksək dəqiqliyə malik relyefin rəqəmsal modelinin qurulması;
 • Dron əsaslı topoqrafik xəritə tərtibatı, həcmi hesablamaların aparılması;
 • Dron əsaslı çəkilişlərin və digər üsullar üzrə aparılmış çəkilişlərin geodeziya təminatı;
 • Aparılmış ölçmələrin müvafiq yüksəklik sistemlərinə transformasiyası;
 • Relyefin rəqəmsal modeli və ərazinin rəqəmsal modeli;
 • Deformasiya olunmuş və olunmamış təsvirlərin georeferensiyası və s.

Dron (PUA) xidmətləri aerofotoplanalma ortofotoxəritə relyefin rəqəmsal modeli

 

 

OXŞAR GÖRÜLMÜŞ LAYİHƏLƏR

 1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında İrriqasiya və Drenaj Sistemlərinin İnkişafı Layihəsi” çərçivəsində mühəndis axtarışları (geoloji – hidrogeoloji və qrunt laboratoriya tədqiqatları, topoqrafik ölçmələr, kanalların texniki inventarlaşdırılması). Asiya İnkişaf Bankı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, SOFRECO (Yanvar 2022/İyun 2022)
 2. Kür çayı üzrə batimetriya tədqiqatlarının aparılması (İyun 2022 / İyul 2022)
 3. Bakı şəhərində kontrakt sahələr üzrə neftlə çirklənmiş ərazilərin məsafədən aerokosmik tədqiqat metodları ilə təyini (2022 may – iyun)
 4. Dəmir yollarının topoqrafik ölçmələri (Bakı şəhəri) (2021 İyun / 2021 Avqust)
 5. Şuşa şəhərinin rəqəmsal xəritəsinin tərtibi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020 noyabr / 2021 yanvar)
 6. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının coğrafi informasiya sisteminin qurulması. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020 noyabr / 2021 yanvar)
 7. Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi olan və YUNESKO-nun  Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisinin coğrafi informasiya sisteminin  qurulması və rəqəmsal xəritələrin tərtibi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020/ noyabr-dekabr)
 8.  Dəniz dibi araşdırmaları (Lənkəran) və sahilyanı zonalarda aktiv eroziya proseslərinin tədqiqi (2020/avqust-sentyabr)
 9.  Deltada və Xəzər dənizi hövzəsində Batimetriya tədqiqatlarının aparılması (2020/may-iyun)
 10.  Xəzər dənizi hövzəsində SONAR və Batimetrik tədqiqatların aparılması (2020/aprel)
 11.  Kontrakt sahələri üzrə Azərbaycanın bir sıra rayonlarının CİS əsasında rəqəmsal xəritələrinin tərtibi (2019/avqust)
 12.  Ceyrançöl massivində 8000 ha sahədə aparılmış mühəndisi-topoqrafiya ölçmələri (2018-2019)
 13.  Xəzərin cənub sahillərində (Lənkəran ərazisi) aparılmış Batimetrik tədqiqatlar (2018/avqust)
 14.  Xəzər dənizinin lokal sahələrində dib relyefinin öyrənilməsi (2018/fevral-mart)
 15.  Çimərlik sahələrdə Batimetrik ölçmələrin aparılması (2018/fevral-mart)
 16.  Layihələndirmə məqsədli mühəndisi-geodeziya ölçmələri (2018/iyun)
 17.  Yevlax və Goranboy rayonlarının 3200 ha kənd təsərrüfatı sahələrində topoqrafik ölçmələrin aparılması (2018/avqust)
 18.  Saatlı rayonunun 7000 ha ərazisinin topoqrafik ölçmələri və ortofotoplanların tərtibi (2018/yanvar-fevral)
 19.  Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, Mərhələ II, Mühəndislik və Nəzarət (İQLİM LTD) (2018)

Həmçinin baxın:

Məsafədən Zondlama
Batimetriya xidmətləri
Geologiya və Geofizika
Geodeziya və Fotoqrammetriya
Topoqrafiya xidmətləri
Kartoqrafiya xidmətləri
Coğrafi İnformasiya Sistemləri
Geomatika xidmətləri

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat