Welcome to
CASPIAN GEOMATICS
Scientific Research & Engineering Company ABOUT US
OUR
SERVICES
SERVICES
OUR
PROJECTS
PROJECTS

XİDMƏTLƏRİMİZ

insert image
GEOMATİKA XİDMƏTLƏRİ
Geodeziya və Topoqrafiya / Kartoqrafiya / Məsafədən Zondlama / CİS / Fotoqrammetriya / DRON (PUA) / DEM / DTM / Məkan analizləri
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA TƏDQİQAT XİDMƏTLƏRİ
Geoloji tədqiqatlar / Qazma / CİS əsaslı geoloji modellər / Geofizika ölçmələri / Geoloji xəritələşdirmə və Geoinformasiya Sistemləri
HİDROQRAFİYA XİDMƏTLƏRİ
Batimetriya / Sonar / Multibeam / Singlebeam / Su sərfi / Səviyyə / Dərinlik ölçmələri / Modelləmə / Lazer / Sualtı video çəkilişlər
İT VƏ SİSTEM İNTEQRASİYASI
Proqram təminatı / Veb xəritələşdirmə / İnformasiya sistemləri / İT konsaltinq / CİS konsaltinq / Veb proqramlar / Mobil tətbiqlər
ƏTRAF MÜHİT XİDMƏTLƏRİ
Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi / Həssas ərazilərin və risklərin qiymətləndirilməsi / Ekosistemlər / CİS / Monitorinq
MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ
İT və sistem inteqrasiyası / CİS / Xəritəçəkmə / Geodeziya / Topoqrafiya / Fotoqrammetriya / Məsafədən Zondlama / Batimetriya

TƏTBİQ VƏ HƏLLƏR

insert image