• GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA XİDMƏTLƏRİ

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA XİDMƏTLƏRİ

CASPIAN GEOMATICS mühəndisi-geoloji araşdırmalar, geofiziki tədqiqatlar, kəşfiyyat quyularının qazılması, tikintidə geologiya təminatı, geologiya xəritələrinin tərtibi, geoloji CİS-lərin yaradılması, hidrogeoloji tədqiqatların aparılması, qrunt nümunələrinin götürülməsi, laboratoriya tədqiqatlarının aparılması sahəsində fəaliyyət göstərir.

Cəmiyyətimiz aşağıdakı istiqamətlərdə xidmətlərini təklif edir:

 • Mühəndisi-geoloji araşdırmalar
 • Geofiziki tədqiqatlar
 • Sonar tədqiqatları (Side-Scan-Sonar)
 • Kəşfiyyat quyularının qazılması
 • İnfrastruktur layihələrdə geologiya təminatı
 • Geologiya xəritələrinin tərtibi və Geoloji CİS-in qurulması
 • Hidrogeoloji tədqiqatlar
 • Laboratoriya tədqiqatları
 • Dənizdə stasionar özüllərin yerləşdirilməsinin təminatı və geoloji araşdırılması
 • Kəsilişin geoloji quruluşunun öyrənilməsi məqsədi ilə fasiləsiz seysmoakustik profilləmə işlərinin aparılması
 • Quyu üzrə geofiziki tədqiqatların aparılması
 • Dənizdə geoloji və geofiziki işlərin aparılmasında geodeziya təminatı

OXŞAR GÖRÜLMÜŞ LAYİHƏLƏR

1.   Türkan qəsəbəsində su təminatının yaxşılaşdırılması üçün hidrogeoloji tədqiqatların aparılması (2020 Dekabr / 2021 Yanvar)

2.   Qala qəsəbəsində su təminatının yaxşılaşdırılması üçün hidrogeoloji tədqiqatların aparılması (2020/noyabr)

3.   Layihə ərazisi üzrə dəniz dibi araşdırmaları (Lənkəran) və sahilyanı zonalarda aktiv eroziya proseslərinin tədqiqi (2020/avqust-sentyabr)

4.   Müxtəlif mərtəbəli sosial təyinatlı yaşayış binalarının kompleks tikintisi məqsədi ilə mühəndisi-geoloji və geofizika tədqiqatlarının aparılması (2020/iyun-iyul)

5.  Xəzər dənizi hövzəsində SONAR və Batimetrik tədqiqatların aparılması (2020/aprel)

6.  Xəzər rayonu ərazisində mühəndisi-geoloji tədqiqatların aparılması (2019/iyul)

7.  Kontrakt sahələri üzrə Azərbaycanın bir sıra rayonlarının CİS əsasında rəqəmsal xəritələrinin tərtibi (2019/avqust)

8.  Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, Mərhələ II, Mühəndislik və Nəzarət (İQLİM LTD) (2018)


Həmçinin baxın:

Məsafədən Zondlama
Geodeziya və Fotoqrammetriya
CİS həlləri
Hidroqrafiya
Kartoqrafiya