• GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA XİDMƏTLƏRİ

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA XİDMƏTLƏRİ

CASPIAN GEOMATICS mühəndisi-geoloji araşdırmalar, geofiziki tədqiqatlar, kəşfiyyat quyularının qazılması, tikintidə geologiya təminatı, geologiya xəritələrinin tərtibi, geoloji CİS-lərin yaradılması, hidrogeoloji tədqiqatların aparılması, qrunt nümunələrinin götürülməsi, laboratoriya tədqiqatlarının aparılması sahəsində fəaliyyət göstərir.

Cəmiyyətimiz aşağıdakı istiqamətlərdə xidmətlərini təklif edir:

 • Mühəndisi-geoloji araşdırmalar
 • Geofiziki tədqiqatlar
 • Sonar tədqiqatları (Side-Scan Sonar)
 • Kəşfiyyat quyularının qazılması
 • İnfrastruktur və tikinti layihələrində Geologiya və Geodeziya təminatı
 • Geologiya xəritələrinin tərtibi və Geoloji CİS
 • Hidrogeoloji tədqiqatlar
 • Qrunt laboratoriya tədqiqatları
 • Modelləşdirmə (yeraltı suların modelləşdirilməsi və s.)
 • Geotexniki tədqiqatlar (Standart Penetrasiya Testi (SPT) / Pressiometr / İnklinometr və s.)
 • Dənizdə stasionar özüllərin yerləşdirilməsinin təminatı və geoloji araşdırılması
 • Kəsilişin geoloji quruluşunun öyrənilməsi məqsədi ilə fasiləsiz seysmoakustik profilləmə işlərinin aparılması
 • Quyu üzrə kompleks geofiziki tədqiqatların aparılması (geofiziki karotaj işləri və s.)
 • Dənizdə geoloji və geofiziki işlərin aparılmasında geodeziya təminatı
 • Su mənbələri üzrə axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılması

 


Həmçinin baxın:

Məsafədən Zondlama
Geodeziya və Fotoqrammetriya
CİS həlləri
Hidroqrafiya
Kartoqrafiya

Ahmad Rajabli street 1/47, Tech Plaza, 4th floor, Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat