GEODEZİYA VƏ FOTOQRAMMETRİYA

Geodeziya xidməti üzrə geniş təcrübəyə malik şirkətimiz geodeziya və topoqrafiya istiqamətində xalq təsərrüfatının müxtəlif tətbiq sahələrinə uyğun həllər

KARTOQRAFİYA

Kartoqrafiya xidməti (xəritəçilik) üzrə CASPIAN GEOMATICS MMC zəngin təcrübəyə malikdir. Tematik kartoqrafiya və topoqrafik xəritələr üzrə tərəfimizdən işlər

HİDROQRAFİK ÖLÇMƏLƏR

Batimetriya xidməti (Sonar ölçmələri) üzrə CASPIAN GEOMATICS şirkəti kompleks hidroqrafiya tədqiqatlarını, Side Scan Sonar ölçmələrini yerinə yetirir. Xəzər

CİS HƏLLƏRİ

Coğrafi informasiya sistemləri xidmətləri üzrə həm beynəlxalq, həm də dövlət və özəl sektorlarla çoxsaylı müqavilələr bağlamaqla bu sahədə

MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA

Məsafədən zondlama üzrə (aerokosmik araşdırmalar / məsafədən aerokosmik tədqiqatlar) yer səthi obyektlərinin şüalanmanı udması və əks etdirməsi əsas

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA XİDMƏTLƏRİ

CASPIAN GEOMATICS mühəndisi-geoloji araşdırmalar, geofiziki tədqiqatlar, kəşfiyyat quyularının qazılması, tikintidə geologiya təminatı, geologiya xəritələrinin tərtibi, geoloji CİS-lərin yaradılması,

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat