• GEOMATİKA XİDMƏTLƏRİ

Şirkətimiz Geodeziya və Topoqrafiya (DRON – PUA), Coğrafi İnformasiya Sistemləri, Xəritəçəkmə, Hidroqrafik ölçmələr, Geologiya, Fotoqrammetriya və Məsafədən Zondlama, Layihələndirmə, İT və Sistem İnteqrasiyası, Ətraf Mühit sahələri üzrə geniş xidmətlərə malikdir. Biz Geodezik ölçmələrin hesablanmasında və mühəndisi-axtarış işlərinin aparılmasında, mühəndisi qurğuların tikintisi üzrə layihələrin naturaya köçürülməsi, həmçinin qurğu və konstruksiyaların deformasiyalarının tədqiq olunması sahələrində geniş təcrübəmizlə seçilirik.

Müştərilərimizə xidmət göstərərkən ən müasir tədqiqat metodları istifadə edilir. Peşəkar heyət qarşıya qoyulan məsələləri elmi əsaslarla həll edir.

CASPIAN GEOMATICS şirkəti Ətraf Mühitdə baş verən prosesləri və müxtəlif obyekt və hadisələri modelləşdirmək üçün, həmçinin tendensiyaları anlamaq və eyni zamanda səbəbləri araşdırmaq məqsədi ilə CİS-dən geniş istifadə edir. CİS-in tətbiq sahələri genişdir. Bizim təcrübəmiz müxtəlif mövzular üzrə CİS-lərin yaradılmasına və Ətraf Mühitin dərindən öyrənilməsinə, həmçinin elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına imkan verir.

 

GEOMƏKAN VERİLƏNLƏR BAZASI XİDMƏTLƏRİ

 • Məkan Məlumatlarının İdarə Olunması
 • Geoməlumat bazası / Struktur / Layihələndirmə
 • Məkan məlumatlarının inteqrasiyası
 • Ekosistem və Aerokosmik Monitorinq Sistemi

 

GEOMƏKAN ANALİZLƏRİ VƏ MODELLƏŞDİRMƏ

 • Məkan analizləri
 • Hidrologiya / Yeraltı Sular
 • Daşınmaz Əmlaklar / Şəhər Planlaşdırılması Analizləri
 • Ətraf Mühitin Məkan Analizləri
 • Ətraf Mühitin Modelləşdirilməsi

 

GEODEZİYA XİDMƏTLƏRİ

 • Topoqrafik və Fotoqrammetrik planaalma
 • Müşahidə (Ölçmələrə Nəzarət)
 • Dəniz Geodeziyası
 • Həcm Hesablamaları
 • Hidrotexniki qurğuların inventerizasiyası və topoqrafik ölçmə işləri (Kanallar, kollektorlar, su anbarları və s.)
 • Layihələrin yerə köçürülməsi
 • Geodezik Monitorinq Sisteminin və Geodeziya şəbəkəsinin qurulması
 • Mövcud Geodeziya şəbəkələrinin yoxlanılması və təhlili, qiymətləndirilməsi
 • Topoqrafiya xəritələrinin tərtibi
 • Nivelirləmə və Məsləhət

 

KARTOQRAFİYA XİDMƏTLƏRİ 

 • Tematik xəritələrin tərtibi
 • Topoqrafik və Kadastr xəritələşdirilməsi
 • Ətraf Mühit Xəritələrinin tərtibi
 • Veb Xəritələrin tərtibi / Məsləhət

 

MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA / FOTOQRAMMETRİYA 

 • Peyk şəkillərin interpretasiyası və təsnifatı
 • Dəyişikliyin müəyyənləşməsi / Ekspozisiya
 • Torpaq örtüyünün təsnifatı
 • Ekosistemlərin idarə edilməsi / Rəng balansı
 • LIDAR verilənlərinin emalı / nöqtələr buludu
 • Orto-rektifikasiya (nəzarət, rastr/ vektor)
 • Orto-mozaika əməliyyatları
 • GPS nəzarət / Aerofotoçəkiliş və onların emalı, xəritə tərtibatı
 • Proyeksiyalara xəritələrin generasiyası
 • Konturların, obyekt və hadisələrin xəritələşdirilməsi
 • DEM/DTM Generasiyası
 • Stereo toplama və Stereo analizlər

 

HİDROQRAFİK ÖLÇMƏ XİDMƏTLƏRİ

 • Batimetrik ölçmələr (təkşüalı / çoxşüalı)
 • SONAR planaalma (Side-Scan Sonar)
 • Batimetrik və ümumiyyətlə hidroqrafik xəritələrin tərtibi
 • Batimetrik modelləşdirmə
 • Həcm və digər hesablamalar
 • Məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi
 • Batimetrik tədqiqat nəticələrinin yüksəklik sistemlərinə gətirilməsi
 • Kompleks dəniz geodeziyası xidmətləri
 • Yüksək ayırdetməli akustik təsvirlərin alınması
 • Gəmilərin təhlükəsiz hərəkətləri üçün təhlükəli zonaların və sualtı obyektlərin aşkarlanması
 • Batmış sualtı obyektlərin axtarışı
 • Potensial təhlükəli sualtı obyektlərin identifikasiyası
 • Sualtı dib relyefinin modelinin qurulması
 • Sualtı obyektlərin təsnifatlaşdırılması və inventarizasiyası, xəritələşdirilməsi
 • Müqayisəli analiz
 • Sahil xətti üzrə tədqiqatlar (dinamik dəyişmə, sahillərin idarə olunması, eroziya, subasma)
 • Sedimentlərin təsnifatı (dib çöküntüləri)
 • Bütün su obyektləri üzrə (su anbarları, göllər, çaylar, dəniz) dibdə təmizliyin yoxlanılması

 

 

OXŞAR GÖRÜLMÜŞ LAYİHƏLƏR

 1.  Dəmir yollarının topoqrafik ölçmələri (Bakı şəhəri) (2021 İyun / 2021 Avqust)
 2.   Şuşa şəhərinin rəqəmsal xəritəsinin tərtibi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020 noyabr / 2021 yanvar)
 3.   “Yuxarı Qarabağ” və “Kəlbəcər-Laçın” iqtisadi rayonlarının Coğrafi İnformasiya Sisteminin qurulması. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020 noyabr / 2021 yanvar)
 4.    Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi olan və YUNESKO-nun  Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisinin Coğrafi İnformasiya Sisteminin  qurulması və rəqəmsal xəritələrin tərtibi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020/ noyabr-dekabr)
 5.   Layihə ərazisi üzrə dəniz dibi araşdırmaları (Lənkəran) və sahilyanı zonalarda aktiv eroziya proseslərinin tədqiqi (2020/avqust-sentyabr)
 6.   Deltada və Xəzər dənizi hövzəsində Batimetriya tədqiqatlarının aparılması (2020/may-iyun)
 7.   Xəzər dənizi hövzəsində SONAR və Batimetrik tədqiqatların aparılması (2020/aprel)
 8.   Kontrakt sahələri üzrə Azərbaycanın bir sıra rayonlarının CİS əsasında rəqəmsal xəritələrinin tərtibi (2019/avqust)
 9.   Ceyrançöl massivinin 8000 ha sahəsində aparılmış mühəndisi-topoqrafiya ölçmələri (2018-2019)
 10.   Xəzərin cənub sahillərində (Lənkəran ərazisi) aparılmış Batimetrik tədqiqatlar (2018/avqust)
 11.   Xəzər dənizinin lokal sahələrində dib relyefinin öyrənilməsi (2018/fevral-mart)
 12.   Çimərlik sahələrdə Batimetrik ölçmələrin aparılması (2018/fevral-mart)
 13.   13000 kvm sahəli qeyri-yaşayış sahəsində kompleks layihələndirmənin aparılması məqsədi ilə mühəndisi-geodeziya ölçmələrinin yerinə yetirilməsi (2018/iyun)
 14.   Yevlax və Goranboy rayonlarında 3200 ha kənd təsərrüfatı sahələrində topoqrafik ölçmələrin aparılması (2018/avqust)
 15.   Saatlı rayonunun 7000 ha ərazisinin topoqrafik ölçmə işləri və ortofotoplanların tərtibi (2018/yanvar-fevral)
 16.   Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, Mərhələ II, Mühəndislik və Nəzarət (İQLİM LTD) (2018)

Həmçinin baxın:

Ətraf mühit xidmətləri
Geologiya və Geofizika xidmətləri
Hidroqrafiya xidmətləri
Konsultasiya xidmətləri
İT və sistem inteqrasiyası

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat