• GEOMATİKA XİDMƏTLƏRİ

GEOMATİKA XİDMƏTLƏRİ

Şirkətimiz Geodeziya və Topoqrafiya (DRON – PUA ölçmələri), Kartoqrafiya, Coğrafi İnformasiya Sistemləri, Hidroqrafik ölçmələr, Geologiya, Məsafədən Zondlama və Fotoqrammetriya, Ətraf Mühit, Layihələndirmə, İT və Sistem İnteqrasiyası sahələri üzrə geniş xidmətlərə malikdir. Biz Geodezik ölçmələrin hesablanmasında və mühəndisi-axtarış işlərinin aparılmasında, mühəndisi qurğuların tikintisi üzrə layihələrin naturaya köçürülməsi işlərində, həmçinin qurğu və konstruksiyaların deformasiyalarının tədqiq olunmasında geniş təcrübəmizlə seçilirik.

Müştərilərimizə xidmət göstərərkən müasir tədqiqat metodlarından və geoinformasiya texnologiyalarından istifadə edirik. Peşəkar heyətimiz qarşıya qoyulan məsələləri elmi əsaslarla həll edir.

CASPIAN GEOMATICS elmi-tədqiqat və mühəndislik şirkəti olaraq Ətraf Mühitdə baş verən prosesləri və müxtəlif obyekt və hadisələri modelləşdirmək üçün, həmçinin oradakı tendensiyaları anlamaq və eyni zamanda səbəblərini araşdırmaq məqsədi ilə coğrafi informasiya sistemlərindən (CİS) geniş istifadə edir. CİS-in tətbiq sahələri genişdir və Bizim təcrübəmiz müxtəlif tematik mövzular üzrə CİS-lərin yaradılmasına və Ətraf Mühitin dərindən öyrənilməsinə, həmçinin elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına imkan verir.

GEOMƏKAN VERİLƏNLƏR BAZASI XİDMƏTLƏRİ

Məkan Məlumatlarının İdarə Olunması

Geoməlumat bazası / Struktur / Layihələndirmə

Məkan məlumatlarının inteqrasiyası

Ekosistem və Aerokosmik Monitorinq Sistemi

 

GEOMƏKAN ANALİZLƏRİ VƏ MODELLƏŞDİRMƏ

 • Məkan analizləri
 • Hidrologiya / Yeraltı Sular
 • Daşınmaz Əmlaklar / Şəhər Planlaşdırılması Analizləri
 • Ətraf Mühitin Məkan Analizləri
 • Ətraf Mühitin Modelləşdirilməsi

 

GEODEZİYA XİDMƏTLƏRİ

 • Topoqrafik və Fotoqrammetrik planaalma
 • Müşahidə (Ölçmələrə Nəzarət)
 • Dəniz Geodeziyası
 • Həcm Hesablamaları
 • Layihələrin yerə köçürülməsi
 • Geodezik Monitorinq Sisteminin və Geodeziya şəbəkəsinin qurulması
 • Mövcud Geodeziya şəbəkələrinin yoxlanılması və təhlili, qiymətləndirilməsi
 • Topoqrafiya xəritələrinin tərtibi
 • Nivelirləmə və Məsləhət

 

KARTOQRAFİYA XİDMƏTLƏRİ 

 • Tematik xəritələrin tərtibi
 • Topoqrafik və Kadastr xəritələşdirilməsi
 • Ətraf Mühit Xəritələrinin tərtibi
 • Veb Xəritələrin tərtibi / Məsləhət

 

MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VƏ

FOTOQRAMMETRİYA XİDMƏTLƏRİ

 • Peyk şəkillərin interpretasiyası və təsnif olunması
 • Dəyişikliyin müəyyənləşməsi / Ekspozisiya
 • Torpaq örtüyünün təsnifatı
 • Ekosistemlərin idarə edilməsi / Rəng balansı
 • LIDAR verilənlərinin emalı / nöqtələr buludu
 • Orto-rektifikasiya (nəzarət nöqtələri, rastr/ vektor xəritələr)
 • Orto-mozaika əməliyyatları
 • GPS nəzarət / Aerofotoçəkiliş və onların emalı, xəritə tərtibatı
 • Proyeksiyalara xəritələrin generasiyası
 • Konturların, obyekt və hadisələrin xəritələşdirilməsi
 • DEM/DTM Generasiyası
 • Stereo toplama və Stereo analizlər

 

HİDROQRAFİK ÖLÇMƏ XİDMƏTLƏRİ

 • Batimetrik ölçmələr (təkşüalı / çoxşüalı)
 • SONAR planaalma (Side-Scan Sonar)
 • Batimetrik və ümumiyyətlə hidroqrafik xəritələrin tərtibi
 • Batimetrik modelləşdirmə
 • Həcm və digər hesablamalar
 • Məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi
 • Batimetrik tədqiqat nəticələrinin yüksəklik sistemlərinə gətirilməsi
 • Kompleks dəniz geodeziyası xidmətləri
 • Yüksək ayırdetməli akustik təsvirlərin alınması
 • Gəmilərin təhlükəsiz hərəkətləri üçün təhlükəli zonaların və sualtı obyektlərin aşkarlanması
 • Batmış sualtı obyektlərin axtarışı
 • Potensial təhlükəli sualtı obyektlərin identifikasiyası
 • Sualtı dib relyefinin modelinin qurulması
 • Sualtı obyektlərin təsnifatlaşdırılması və inventarizasiyası, xəritələşdirilməsi
 • Müqayisəli analiz
 • Sahil xətti üzrə tədqiqatlar (dinamik dəyişmə, sahillərin idarə olunması, eroziya, subasma və s.)
 • Sedimentlərin təsnifatı (dib çöküntüləri)
 • Bütün su obyektləri üzrə (su anbarları, göllər, çaylar, dəniz) dibdə təmizliyin yoxlanılması

 

OXŞAR GÖRÜLMÜŞ LAYİHƏLƏR

1.   Şuşa şəhərinin rəqəmsal xəritəsinin tərtibi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020 noyabr / 2021 yanvar)

2.  “Yuxarı Qarabağ” və “Kəlbəcər-Laçın” iqtisadi rayonlarının Coğrafi İnformasiya Sisteminin qurulması. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020 noyabr / 2021 yanvar)

3.   Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi olan və YUNESKO-nun  Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisinin Coğrafi İnformasiya Sisteminin  qurulması və rəqəmsal xəritələrin tərtibi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020/ noyabr-dekabr)

4.  Layihə ərazisi üzrə dəniz dibi araşdırmaları (Lənkəran) və sahilyanı zonalarda aktiv eroziya proseslərinin tədqiqi (2020/avqust-sentyabr)

5.  Deltada və Xəzər dənizi hövzəsində Batimetriya tədqiqatlarının aparılması (2020/may-iyun)

6.  Xəzər dənizi hövzəsində SONAR və Batimetrik tədqiqatların aparılması (2020/aprel)

7.  Kontrakt sahələri üzrə Azərbaycanın bir sıra rayonlarının CİS əsasında rəqəmsal xəritələrinin tərtibi (2019/avqust)

8.  Ceyrançöl massivinin 8000 ha sahəsində aparılmış mühəndisi-topoqrafiya ölçmələri (2018-2019)

9.  Xəzərin cənub sahillərində (Lənkəran ərazisi) aparılmış Batimetrik tədqiqatlar (2018/avqust)

10.  Xəzər dənizinin lokal sahələrində dib relyefinin öyrənilməsi (2018/fevral-mart)

11.  Çimərlik sahələrdə Batimetrik ölçmələrin aparılması (2018/fevral-mart)

12.  13000 kvm sahəli qeyri-yaşayış sahəsində kompleks layihələndirmənin aparılması məqsədi ilə mühəndisi-geodeziya ölçmələrinin yerinə yetirilməsi (2018/iyun)

13.  Yevlax və Goranboy rayonlarında 3200 ha kənd təsərrüfatı sahələrində topoqrafik ölçmələrin aparılması (2018/avqust)

14.  Saatlı rayonunun 7000 ha ərazisinin topoqrafik ölçmə işləri və ortofotoplanların tərtibi (2018/yanvar-fevral)

15.  Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, Mərhələ II, Mühəndislik və Nəzarət (İQLİM LTD) (2018)


Həmçinin baxın:

Ətraf mühit xidmətləri
Geologiya və Geofizika xidmətləri
Hidroqrafiya xidmətləri
Konsultasiya xidmətləri
İT və sistem inteqrasiyası