Bathymetry, GIS

Xəzər dənizinin cənubunda batimetrik tədqiqatlar

Batimetriya tədqiqatları 1,40 metr dərinlik səviyyəsinə qədər aparılmış, layihə ərazisi CİS əsasında xəritələşdirilmişdir.

Xəzər dənizinin cənub sahillərində Batimetrik tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə ikitərəfli müqavilə bağlanmışdır. Layihənin icra olunma müddəti 30 təqvim günü (vaxtından əvvəl) təşkil etmişdir.

Layihə ərazisi

Layihə ərazisi coğrafi baxımdan Azərbaycanın ən gözəl guşələrinin birində yerləşir. Daha dəqiq desək, ölkəmizin cənub-şərqini əhatə edir. Buranın iqlimi rütubətli, subtropikdir. Bu iqlim əsasən qışı mülayim, yayı quraq keçən, isti və payızı çox yağıntılı olması ilə fərqlənir. Bu yerlərdə sərt və qarlı qış olmur. Rütubətli, subtropik şəraitinə görə ərazidə sarı torpaqlar geniş yayılmışdır.

Layihənin məqsədi

Layihə çərçivəsində qarşıya qoyulmuş məsələlər aşağıdakılardır:

 • Dəniz hövzəsində batimetriya işlərinin 1,40 metr dərinlik səviyyəsinə qədər aparılması (tapşırıqdan asılı olmayaraq bu kimi işlərdə səviyyə konturu həmişə artıq götürülür);
 • Alınmış sıx nöqtələrdən səth modellərin işlənilməsi, nizamsız trianqulyasiya şəbəkəsinin qurulması;
 • Batimetriya və quru sahədə aparılacaq zəruri topoqrafiya işlərinin nəticələrinin rəqəmsal xəritələşdirilməsi (Batimetrik modellərin və xəritələrin tərtibi);
 • Sahil xəttinin (ləpədöyən ərazilər) səviyyə konturlarının təyini.

Nəticə

Qeyd olunmalıdır ki, layihə ərazisi üzrə işlər konkret metodologiyaya əsasən  aparılmışdır. Metodologiyaya əsasən mühəndisi-topoqrafiya işlərindən başqa, risklərin qiymətləndirilməsi, təhlükəli meyarların müəyyənləşdirilməsi, ciddi SƏTƏM siyasəti və digər vacib məsələlər öz həllini tapmışdır.

Xəzər dəniz hövzəsində batimetrik tədqiqatların aparılması çərçivəsində qarşıya qoyulmuş məsələlər öz həllini tapmışdır:

 • Dəniz hövzəsində batimetriya işləri 1,40 metr dərinlik səviyyəsinə qədər aparılmış, metodiki olaraq səviyyə konturu artıq götürülməklə, nəticədə 1,60 / 1,70 / 1,80 dərinliklərin qiymətləri əldə olunmuşdur.
 • Alınmış sıx nöqtələrdən səth modellər işlənilmiş, nizamsız trianqulyasiya şəbəkəsi qurulmuşdur.
 • Nəticələr rəqəmsal xəritələşdirilmiş, Batimetrik model qurulmuşdur.
 • Təhlükəli obyektlərin təsnifatı aparılmış, həmin obyektlərin koordinatları və geometrik ölçüləri dəqiqləşdirilmişdir.
 • Sahil xəttinin (ləpədöyən ərazilər) səviyyə konturu təyin olunmuşdur, GPS planalması alınmışdır.
 • Dəniz hövzəsi üzrə təhlükəli sahələr xəritələşdirilmişdir.
 • Layihə ərazisinin Coğrafi İnformasiya Sistemi qurulmuşdur.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat