NAXÇIVANDA APARILMIŞ SAHƏVİ TƏDQİQATLARIN NƏTİCƏLƏRİ

Naxçıvan ərazisi üzrə icra olunan geoloji və hidrogeoloji işlər, əsas kanallar üzrə aparılan böyük miqyaslı ölçmələr və CİS

SU EHTİYATLARININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİ ÖYRƏNİLMİŞDİR

Su ehtiyatları və su təsərrüfatı infrastrukturunun yenidən qurulması üçün müasir tələb üzrə CİS əsaslı tədqiqat aparılmışdır. Su ehtiyatları

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ SAHƏVİ

Geoloji və Hidrogeoloji tədqiqatlar (wireline core drilling system), Topoqrafiya ölçmələri, Kanalların texniki inventarlaşdırılması (77 km), Xəritələşdirmə və Qrunt

SU EHTİYATLARININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Su ehtiyatları və su təsərrüfatı infrastrukturu üzrə tədqiqat ərazisinin kompleks öyrənilməsi və yenidən qurulması məqsədi ilə ikitərəfli müqavilə

KÜR ÇAYI ÜZRƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARININ

Batimetriya və topoqrafiya ölçmələrinin Kür çayı üzrə aparılması (Sabirabad rayonu Həşimxanlı və Axtaçı Muğan arası) üçün müqavilə bağlanmışdır.

QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ

Coğrafi informasiya sistemləri əsasında ortofotoplan və kartoqrafik verilənlər üzrə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının məlumat bazası qurulub.

MÜASİR ÜSULLAR ÜZRƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ

Bağlanmış müqavilə ilə CASPIAN GEOMATICS məsafədən zondlama ilə (məsafədən aerokosmik tədqiqat) Bakının bir sıra neftlə çirklənən ərazilərini təyin

ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ

Wireline (240 m), Geofizika (profil uzunluğu 396 m), Səth Dalğalarının Çoxkanallı Analizi (MASW), Topoqrafiya 4.2 ha, Hidrogeologiya. Bağlanmış

Şamaxı rayonunda geoloji və hidrogeoloji

Şamaxı rayonunun Nağaraxana ərazisində geoloji və hidrogeoloji şəraitin araşdırılması ilə bağlı geniş miqyaslı kompleks tədqiqatlar aparılmışdır. Aparılmış tədqiqatlar:

Xızı rayonunda hidrogeoloji və geofiziki

Hidrogeoloji və geofiziki parametrlər təyin olunmuş, geofiziki profillərin cəm uzunluğu 1300 m təşkil etmişdir. Bağlanmış ikitərəfli müqavilə əsasında

Ahmad Rajabli street 1/47, Tech Plaza, 4th floor, Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat