• ƏTRAF MÜHİT XİDMƏTLƏRİ

Biz Ətraf Mühit sahəsində hərtərəfli və peşəkar olaraq bərpaetmə layihələrindən ətraf mühitin müxtəlif sahələrinə qədər xidmətlər təklif edirik.

Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi (ƏMTQ)

Ətraf Mühitin Mühafizəsi

Ekosistem və onun Aerokosmik Monitorinq Sistemi, Geoinformasiya Sistemi

Ətraf Mühit Tədqiqatı və bu sahədə aparılan işlərə nəzarət olunması

Yeraltı və İçməli Suların Monitorinqi

Ətraf Mühitin Bərpası

Təbii Ehtiyyatların İdarə Olunması

Sahələrdə Ekspedisiya Tədqiqatları və Nəzarət

Sahədə tədqiqatların aparılması

Çirklənmə və Fəlakətlərin Monitorinqi

Həssas Ərazilərin və Risklərin Qiymətləndirilməsi (Fəlakət – Daşqın Riskləri və s.)

CASPIAN GEOMATICS hava, su və torpaqla bağlı xidmətlər göstərməklə yanaşı, həm də nəzarət və məsləhət xidmətlərini də təklif edir. Mövcud layihələrinizlə bağlı Bizə müraciət edib məsləhət xidmətlərimizdən yararlana bilərsiniz. Biz Azərbaycanda, həmçinin digər ölkələrdə yeni inkişaf layihələri üçün ƏMTQ ilə bağlı mühəndislik və məsləhət xidmətləri təklif edirik. Eyni zamanda Ətraf Mühitin müxtəlif aspektləri üzrə CİS-in tətbiq olunmasında, ətraf mühitin modelləşdirilməsində və xəritələrin tərtibində təcrübəmizlə seçilirik.

Ətraf Mühitlə bağlı kompleks problemlər artıq daha müasir metodların tətbiq olunmasını zəruri edir. CİS Ətraf Mühit məlumatlarının təhlili üçün ən yaxşı vasitədir. O, fiziki xüsusiyyətləri və müəyyən bir ekoloji vəziyyətə təsir edən amilləri, həmçinin müxtəlif əlaqələri daha yaxşı izləmək və onları anlamaq imkanı verir. Verilən məlumatların təhlili başa çatdıqdan sonra CİS ətraf mühitə təsir edəcək təhlükələri və riskləri planlaşdırmağa və onları idarə etməyə imkan verir.


Həmçinin baxın:

Geomatika xidmətləri
Geologiya və Geofizika xidmətləri
Hidroqrafiya xidmətləri
Konsultasiya xidmətləri
İT və sistem inteqrasiyası

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat