• MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

CASPIAN GEOMATICS şirkəti Sizinlə aşağıdakı istiqamətlərdə əməkdaşlıq etməyə hazırdır:

  • Məkan analizləri və interpretasiya
  • İT və Sistem İnteqrasiyası / Verilənlər Bazası layihələndirilməsi
  • Ətraf Mühit / Çöl (sahəvi) tədqiqatları
  • Geologiya / Hidroqrafiya (Hidrometriya) / Şəhər Planlaşdırılması
  • Geodeziya / Topoqrafiya / Kartoqrafiya
  • Məsafədən Zondlama / Fotoqrammetriya
  • Su təchizatı və kanalizasiya sistemləri / çirkab sutəmizləyici qurğular
  • Həssas ərazilərin və Risklərin qiymətləndirilməsi / Daşqın riskləri və s.
  • Batimetriya və SONAR ölçmələri / Geofiziki tədqiqatlar

Həmçinin baxın:

Geomatika xidmətləri
Ətraf mühit xidmətləri
Geologiya və Geofizika xidmətləri
Hidroqrafiya xidmətləri
İT və sistem inteqrasiyası