• Haqqımızda

Haqqımızda

Cəmiyyətimiz 2017-ci ilin fevralında təsis edilmişdir. CASPIAN GEOMATICS olduqca geniş fəaliyyət sahələrinə malikdir. Belə ki, şirkətimiz EL-26/2021 qeydiyyat nömrəli Lisenziya əsasında tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların kompleks mühəndis-axtarış işlərini həyata keçirir, o cümlədən Mühəndisi-Geodeziya, Mühəndis – Geoloji Axtarış, Mühəndis – Hidrogeoloji Axtarış, Geofizika, Qrunt laboratoriya tədqiqatları, Dağ-Mədən işləri, Dağ və Buruq Qazmalarının aparılması üzrə icazəli xidmətlər göstərir. Şirkətimiz eyni zamanda Kartoqrafiya, Hidroqrafik və DRON ölçmələri, Sonar, Batimetriya, Coğrafi İnformasiya Sistemləri, Fotoqrammetriya, Məsafədən Zondlama, Geotexniki tədqiqatlar, Mühəndislik, Məsləhət, Layihələndirmə, Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi sahələri üzrə fəaliyyət göstərir. 

Heyətimiz beynəlxalq SƏTƏM sertifikalarına və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının model təlimləri üzrə sertifikatlara malikdir. Heyətimiz İlk Tibbi Yardım, Fərdi Xilasolma Texnikaları, Yanğınla Mübarizə və Yanğın Söndürmə, Şəxsi Təhlükəsizlik və Sosial Məsuliyyət, Qazma istiqamətləri üzrə  sertifikatlı qrupdan ibarətdir. Əməkdaşlarımız layihələrin idarə olunmasında zəngin təcrübəyə malikdir. Eyni zamanda Planlama, Fövqəladə Hallar, Keyfiyyətə Nəzarət, SƏTƏM və digər istiqamətlər üzrə siyasət və yanaşmalarımız mövcuddur.

İş zamanı mütəxəssislərimiz SƏTƏM siyasətimizə uyğun olaraq Sertifikatlı və Kalibrasiya olunmuş avadanlıqlardan istifadə edir.

İstənilən məsələnin müasir yanaşmalar əsasında həll olunması və vaxtında yerinə yetirilməsi hər müştəri üçün maraq kəsb edir. Heyətimiz aparılan işlərin nəticələrini vaxtında müştərilərə təqdim edir, həmçinin layihəni tam və dolğun şəkildə yerinə yetirir.
 

Həmçinin baxın:

Geomatika xidmətləri   Ətraf mühit xidmətləri   Hidroqrafiya xidmətləri   Geologiya və Geofizika xidmətləri   İT və sistem inteqrasiyası   Konsultasiya xidmətləri

Geodeziya və Fotoqrammetriya   Kartoqrafiya  Hidroqrafik ölçmələr   Məsafədən Zondlama   CİS həlləri