CASPIAN GEOMATICS MMC 2017-ci ilin fevral ayında təsis edilmişdir. Cəmiyyətimiz olduqca geniş fəaliyyət sahələrinə malikdir. Belə ki, şirkətimiz EL-26/2021 qeydiyyat nömrəli Lisenziya üzrə “Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların kompleks mühəndis-axtarış işlərini" həyata keçirir. Mühəndis Geologiya və Mühəndis Geodeziya, Qrunt laboratoriya tədqiqatları, Geofizika, Mühəndis Hidrogeoloji Axtarış üzrə xidmətlər göstərir. Şirkət eyni zamanda Kartoqrafiya, Hidrometriya (Sonar / hidroqrafik ölçmələr / Batimetriya) və DRON ölçmələri, Topoqrafiya, Coğrafi İnformasiya Sistemləri, Fotoqrammetriya, İT və Sistem İnteqrasiyası, Məsləhət, Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi, Mühəndislik, Məsafədən Aerokosmik Tədqiqatlar, Texniki-İqtisadi Əsaslandırma sahələri üzrə fəaliyyət göstərir. 

CASPIAN GEOMATICS elmi-tədqiqat və mühəndislik şirkəti olmaqla Ətraf Mühit və onun müxtəlif istiqamətləri üzrə, həmçinin texniki-iqtisadi əsaslandırma və bundan irəli gələn zəruri sahəvi tədqiqatların aparılmasını yerinə yetirir (topoqrafiya, geoloji və hidrogeoloji, geofiziki və geotexniki tədqiqatlar, hidroloji və ekoloji araşdırmalar, batimetrik tədqiqatlar, aerokosmik araşdırmalar, modelləşdirmə, qrunt laboratoriya tədqiqatları və su nümunələri üzərində kimyəvi analizlərin aparılması, su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, o cümlədən səth və yeraltı sular daxil olmaqla). Şirkətimiz, Alternativ Enerji, Tullantıların İdarə Olunması, İrriqasiya və Drenaj sistemləri, Su təchizatı, Neft-qaz sektoru, Kənd Təsərrüfatı, Meşə Təsərrüfatı, Ekosistemlər, Şəhər planlaşdırılması və digər sahələr üzrə layihələrin icra olunmasını və texniki tələblərin yerinə yetirilməsini təmin edir. CASPIAN GEOMATICS həmçinin, Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi, Mühəndis axtarışları və digər istiqamətlərdə geniş spektrli sahəvi tədqiqatların aparılmasında, həm də elmi-tədqiqat və mühəndislik yönümlü hesabatların hazırlanması işlərində geniş təcrübəyə malikdir. 

Şirkət Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmətlərin göstərilməsini 257 saylı qeydiyyat nömrəli Lisenziya əsasında həyata keçirir. 

Heyət beynəlxalq SƏTƏM sertifikalarına və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının model təlimləri üzrə əldə olunmuş sertifikatlara, həmçinin İlk Tibbi Yardım, Fərdi Xilasolma Texnikaları, Yanğınla Mübarizə və Yanğın Söndürmə, Şəxsi Təhlükəsizlik və Sosial Məsuliyyət, Qazma sertifikatları, beynəlxalq pasportlara malikdir.

Əməkdaşlarımızın layihələrin idarə olunması üzrə zəngin təcrübələri vardır. Qeyd edək ki, Planlama, Fövqəladə Hallar, Keyfiyyətə Nəzarət, SƏTƏM və digər sahələr üzrə siyasət və yanaşmalarımız mövcuddur.

İş zamanı mütəxəssislərimiz SƏTƏM siyasətimizə uyğun olaraq Sertifikatlı və Kalibrasiya olunmuş avadanlıqlardan istifadə edir.

İstənilən məsələnin müasir yanaşmalar əsasında həll olunması və vaxtında yerinə yetirilməsi hər müştəri üçün maraq kəsb edir. Heyətimiz aparılan işlərin nəticələrini vaxtında müştərilərə təqdim edir, həmçinin layihəni tam və dolğun şəkildə yerinə yetirir.
 
CASPIAN GEOMATICS
Ahmad Rajabli street 1/47, Tech Plaza, 4th floor, Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat