SCADA (Avtomatika) sahəsində CASPIAN GEOMATICS MMC şirkətinin müxtəlif sektorlar üzrə xidmətləri mövcuddur. Şirkətimiz SCADA sisteminin layihələndirilməsi və icra olunması xidmətlərini göstərir. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) idarə ediləcək obyektlər haqqında informasiyaların toplanması, işlənməsi, təsvir edilməsi və arxivləşdirilməsi sistemlərinin işlənib hazırlanması və onların real vaxt rejimində fəaliyyətlərini təmin edir.

SCADA sisteminin yaradılması ilə yataqların istismarı, hasil olunan neft-qazın emalı, saxlanılması, nəqli və aparılan texnoloji proseslərin vizuallaşdırılması həyata keçirilir. Sistem vasitəsilə baş verə bilən risklərin minimum səviyyəyə endirmək üçün proseslərə real vaxt rejimində mütəmadi nəzarət və məsafədən idarə etmək mümkün olur. Sistemin tətbiqi xərclərin azaldılması və istehsalın artımına da imkan verir.

CASPIAN GEOMATICS şirkəti ölkə ərazisində su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi və müasir texnologiyaların tətbiqi ilə su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində xidmətlər göstərir. Bu istiqamətdə SCADA sisteminin qurulması, mərkəzdən idarə olunma ilə subartezian quyularına videomüşahidə ilə nəzarət etmək, quyuları işə salmaq, suvarma başa çatdıqda söndürülməsi mümkün olur. Sistem əsasında əllə nəzarət, avtonəzarət və zamanlı nəzarət rejimləri mövcuddur. Əllə nəzarət rejimində quyunu nəzarətçi işə sala və ya söndürə bilər. Avtonəzarət rejimində quyunun işə salınması və söndürülməsi mərkəzdən həyata keçirilir. Zamanlı nəzarət rejimində isə quyu əvvəlcədən müəyyən olunmuş zaman müddətində işləyir, vaxt tamam olanda avtomatik sönür. Bu sistemlə elektrik enerjisi sərfiyatına, quyudakı suya və dərinlik nasosuna nəzarət etmək olur, həmçinin su itkisinin qarşısı alınır.

Bu sistemin geniş tətbiq sahələri mövcuddur:

 • ekoloji monitorinqin aparılması
 • su ehtiyatlarının idarə edilməsi
 • torpaqların meliorativ tədqiqatları
 • qida sektoru
 • kənd təsərrüfatı
 • su və tullantı sularının idarə edilməsi
 • neft və qaz sənayesi (neft və qaz kəmərlərinin monitorinqi və nəzarət sistemi, )
 • nəqliyyat
 • hidrotexniki qurğular
 • enerji
 • istehsal sahələri
 • elektrik enerjisi
 • tullantıların emalı və s.

SCADA (Avtomatika) sisteminin üstünlükləri:

 • müxtəlif qurğulardan məlumatların toplanılması;
 • informasiyanın arxivləşdirilməsi və saxlanılması;
 • proseslərin vizuallaşdırılması;
 • idarəetmə alqoritmlərinin, riyazi və məntiqi hesablamaların reallaşdırılması və idarəedici təsirlərin obyektə göndərilməsi;
 • texnoloji və idarəetmə proseslərinin sənədləşdirilməsi və onların çapa ötürülməsi;
 • şəbəkə funksiyaların yerinə yetirilməsi;
 • sistemə müdaxilənin qarşısının alınması (mühafizəsi), siqnalların verilməsi;
 • məlumatların çevik mübadiləsinin təmin olunması;
 • proqramlar arasında informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi.
 • sərfiyyatın və hesabatın operativ aparılması;
 • isitmə, isti və soyuq su təchizatının, elektrik təchizatının texniki parametrlərə nəzarət olunması;
 • qurğu və avadanlıqlarla bağlı yaranan nasazlığın avtomatik qeydiyyatı;
 • qurğu və avadanlıqlarda iş proseslərinin avtomatik qeydə alınması;
 • proseslərin məsafədən idarə edilməsi və müşahidəsi;
 • ölçmə proseslərinin izlənilməsi və nəticələrin saxlanılması.

SCADA və CİS əsasında su ehtiyatlarının idarə olunması sisteminin qurulmasında xüsusi özəllikləri mövcuddur:

 • hidrotexniki qurğularda (kanallarda) irriqasiya qapılarının məsafədən idarə olunması;
 • içməli suyun real vaxt rejimində davamlı olaraq məsafədən ölçülməsi və idarə olunması;
 • yeraltı suların anında fasiləsiz şəkildə məsafədən ölçülməsi (çay, kanal, göl, su anbarları və s.);
 • subartezian quyularının məsafədən müşahidəsi və idarə olunması;
 • rejim müşahidə quyularında məsafədən ölçmələrin izlənilməsi;
 • kanal sularına nəzarət və ölçmə stansiyaların SCADA sisteminin tətbiq edilməsi;
 • CİS (coğrafi informasiya sistemləri) və SCADA sistemlərinin inteqrasiyası;
 • suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti üzərində nəzarətin yaradılması;
 • su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi;
 • SCADA və CİS inteqrasiyası əsasında su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzərində vahid nəzarətetmə sisteminin yaradılması;
 • SCADA və CİS inteqrasiyası əsasında subartezian və artezian quyuların istifadəsi və mühafizəsi üzərində nəzarət sisteminin yaradılması;
 • SCADA və CİS inteqrasiyası əsasında hidrotexniki qurğuların istismarının avtomatlaşdırılması;
 • Müasir yanaşmalardan və materiallardan istifadə etməklə su itkilərinin minimuma endirilməsi (təsərrüfatarası və təsərrüfatdaxili kanallarda su itkilərinin aradan qaldırılması);
 • Su və su təsərrüfatı obyektlərində, hidrotexniki qurğularda və su təchizatı sistemlərində vahid monitorinq sisteminin qurulması (peykaltı monitorinq sistemi) və s.

Hərtərəfli və inteqrasiya olunmuş məlumat əsaslı nəzarət və monitorinq sistemi olan SCADA (Avtomatika) əsasında bir obyektin və ya müəssisənin bütün avadanlıqlarının idarə edilməsi, həmçinin istehsal planlaşdırılması mümkündür.

Dispetçer nəzarəti və verilənlərin toplanması sənaye müəssisələrində istehsalat proseslərini məsafədən və real vaxt rejimində müşahidə etməyə imkan verir. Verilənlərin toplanılması və emalı, insan-maşın interfeysi vasitəsilə cihazlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, hadisələrin qeydə alınması imkanlarına malikdir.

Bu sistemlər sənaye müəssisələri üçün çox vacibdir. SCADA səmərəlilik məqsədilə ağıllı qərarlar vermək üçün verilənləri emal edir və boşdayanma prosesini aradan qaldırır. SCADA sistemləri, sənaye müəssisələrində səmərəliliyi idarə etməkdə əvəzolunmazdır. Enerji səmərəliliyini artıraraq və su quyularının bütün şəbəkələrinin təmir xərclərini azaldaraq, su nasosunu və sulu təbəqənin istismarını idarə etmək və optimallaşdırmaq imkanlarına malikdir.

      CASPIAN GEOMATICS_SCADA (AVTOMATİKA)

 

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat