Bathymetry

Sahilyanı zonaların ekzogen və batimetrik tədqiqatları

Batimetriya ölçmələri 3 hektar sahədə, ekzogen proseslərinin tədqiqi isə 300 metr sahill xətti boyu aparılmışdır.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru üzrə cənub sahillərində batimetrik ölçmələrin aparılmasına, sahilyanı zonalarda aktiv eroziya proseslərinin tədqiq olunmasına zərurət yaranmışdır. Bu baxımdan, bağlanmış ikitərəfli müqavilə əsasında CASPIAN GEOMATICS şirkəti  tərəfindən tədqiqat ərazisi üzrə mühəndisi araşdırmalara başlanılmışdır. Dəniz dibinin təmizliyinin yoxlanılması ilə bağlı kompleks tədqiqatlar yerinə yetirilmiş, dəniz dibində aşkar olunmuş obyektlərin təsnifatı aparılmış və onların koordinatları müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda kontakt metodları daxil olmaqla, həmçinin məsafədən aerokosmik tədqiqatlardan istifadə etməklə sahilyanı zonalarda aktiv eroziya proseslərinin getdiyi sahələr aşkar edilmiş və müxtəlif illər üzrə müqayisəli analiz aparılmışdır. Bundan başqa tədqiqat ərazisinin Coğrafi İnfromasiya Sistemi (CİS) qurulmuşdur.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat