ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN MÜHƏNDİSİ-TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

Layihə ərazisində müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün əkinə yararlı sahələrin müəyyənləşdirilməsi və həmin sahələrin mühəndisi-topoqrafiya işlərinin aparılması məqsədi ilə 8000 hektar sahə üzrə nəzərdə tutulmuş işlərin satınalma müsabiqəsi keçirilmişdir. Satınalma müsabiqəsində qalib olan  “CASPIAN GEOMATICS” şirkəti ilə Sifarişçi arasında müqavilə bağlanılmış və dərhal işə başlanılmışdır.

Layihə ərazisi

Layihə ərazisinin mərkəz hissələri qismən düzəndir, lakin sahənin kənarlarına  doğru (bütün cəhətlərə doğru) hərəkət etdikcə yüksəklik artır və bu yüksəklik fərqi müəyyən intervallarda (100-150 m və s.) dəyişir. Bu səbəbdən, layihə ərazisinin səth quruluşu dəyişkən olaraq qiymətləndirilmişdir.

Layihənin məqsədi və qarşıya qoyulmuş məsələlər

Layihənin məqsədi, ərazidə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün əkinə yararlı sahələri müəyyən etmək və həmin sahələrdə mühəndisi-topoqrafiya işlərinin aparılması olmuşdur. Ərazidə geniş miqyaslı topoqrafiya işləri aparılmışdır. Layihə ərazisində topoqrafiya işlərinin aparılması ilə bağlı qarşıya qoyulmuş məsələlər aşağıdakıları özündə əks etdirmişdir:

  • Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün ayrılmış torpaq sahəsində əkinə yararlı torpaq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi və həmin sahələrdə müfəssəl topoqrafiya işlərinin yerinə yetirilməsi.
  • Ərazinin 1:5000 miqyasında topoqrafik planının tərtib olunması.
  • Ayrılmış ərazidə 6 ədəd reperin (Geodeziya istinad məntəqələri) quraşdırılacaq yerlərinin müəyyənləşdirilməsi və icrası.
  • Layihə ərazisinin 50– lik meyilliyə qədər və ondan yuxarı göstəricilərinin müəyyən edilməsi.
  • Coğrafi İnformasiya Sistemləri bazasında xəritələşdirmə.
  • Ərazinin 3D modelləşdirilməsi.

Nəticə

Qeyd olunmalıdır ki, layihə ərazisi üzrə qarşıya qoyulmuş məsələlərin həlli konkret metodologiyaya əsaslanmışdır. Metodologiyaya əsasən mühəndisi-topoqrafiya işlərindən başqa, risklərin qiymətləndirilməsi aparılmış, təhlükəli meyarlar müəyyənləşdirilmiş, ciddi SƏTƏM siyasəti tətbiq edilmişdir. Bundan irəli gələn digər məsələlər də öz həllini tapmışdır. Nəticədə 44 səhifədən ibarət Hesabat tərtib olunmuşdur.

 

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment