GIS

KONTRAKT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİN TƏRTİBİ

Sifarişçimiz neft sektoruna aid olmaqla Azərbaycanın bir sıra rayonlarını əhatə edən ərazilərdə geniş kontrakt sahəsinə malik şirkətlərdəndir.

Sifarişçinin kontrakt sahəsinə daxil olan müxtəlif növ obyektlərin koordinatlarının müəyyənləşdirilməsi (nasos stansiyaları, kommunikasiya xətləri, rabitə və yüksək gərginliyə malik xətlər, transformatorlar, müxtəlif növ boru xətləri, rezervuarlar, yeraltı və yerüstü obyektlər və s.), neft quyularının koordinatlarının dəqiqləşdirilməsi və ümumən topoqrafik planalma işlərininin yerinə yetirilməsi və nəticədə coğrafi informasiya sistemləri (CİS) bazasında rəqəmsal xəritənin tərtib edilməsi məqsədi ilə ikitərəfli müqavilə imzalanmışdır.

İşin məqsədi və qarşıya qoyulmuş məsələlər

Müqaviləyə əsasən qısa müddətdə ərazinin müfəssəl elektron xəritəsinin tərtib olunması məsələsi qarşıya qoyulmuşdur və əsas məsələlərdən biri də neft quyularını təmin edən bütün xətlərin təsnifatının aparılması olmuşdur.

Tərtib edilmiş elektron CİS xəritəsində kontrakt əraziləri üzrə ləğv olunmuş quyular, fəaliyyətsiz və fəal olan quyular, müşahidə və s. kimi müxtəlif növ xarakterik məlumatlar öz əksini tapmışdır. Ərazidə mövcud olan yaşayış məntəqələrinin sərhədləri aerokosmik verilənlər əsasında dəqiqləşdirilmişdir. Sahəvi işlər CİS planşetlər və GPS qəbulediciləri vasitəsilə yerinə yetirilmişdir.

 

Ərazilərin CİS bazasında rəqəmsal xəritələrinin tərtibi məqsədilə CASPIAN GEOMATICS şirkəti tərəfindən aşağıdakı məsələlər həll olunmuşdur:

  • Kontrakt ərazisinin iri miqyaslı elektron xəritəsinin tərtib olunması (CİS xəritəsi).
  • Bütün neft quyularının (quyu fondu üzrə bütün quyular) təminat xətlərinin dəqiqləşdirilməsi (elektrik xətlərin təsnifatı).
  • Əraziyə aid olan müxtəlif bina və qurğuların, o cümlədən kommunikasiya xətlərinin koordinatlarının müəyyənləşdirilməsi (rezervuarlar, bir sıra yeraltı və yerüstü obyektlər, nasos stansiyaları, neft quyuları, neftyığım məntəqələri, elektrik yarımstansiyaları, transformatorlar, rabitə və digər xətlər, neft və su boruları, saxlanc anbarları və s.).
  • Trassa boyu xətti obyektlərin plana alınması və s.

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

 

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat