Coğrafi informasiya sistemi CİS

ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİ ƏSASLI RƏQƏMSAL XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ

Coğrafi informasiya sistemi (CİS) bazasında sifariş üzrə Şuşa şəhərinin elektron xəritəsi tərtib olunmuş və geoməlumat bazası qurulmuşdur. Geoməlumat bazasında mövcud infrastruktur elementləri, o cümlədən yollar, daşınmaz əmlaklar, torpaq sahələri, xətti və sahəvi obyektlər, mədəni və tarixi abidələrin məkan verilənləri toplanılmışdır. Bundan başqa, şəhərin müxtəlif rəqəmsal modelləri də işlənilmişdir.

Coğrafi informasiya sistemi müxtəlif mənbələrdən alınmış verilənlərin toplanılması, onların rəqəmsal şəkilə gətirilməsi, obyektlərin vahid koordinat sistemində saxlanılması kimi imkanlara malikdir. Verilənlərin təhlili və digər sistemlərə ötürülməsi kimi funksional imkanların mövcudluğu bu sistemi layihələrin icrasında əhəmiyyət kəsb edir. Bu funksional imkanlar müxtəlif proqram vasitələri əsasında icra edilir ki, bunun da nəticəsində ətraf mühit və bu mühitdə obyekt və hadisələr üzərində baş vermiş dəyişikliklərin izahına, proqnoz verilməsinə və nəticə etibarı ilə yekun xəritələrin tərtibinə imkanlar açılır. Coğrafi informasiya sistemi neft-qaz və ətraf mühit sahələrinə tətbiq olunmaqla ekosistemin öyrənilməsi, bərpaetmə, ƏMTQ üçün qarşıya çıxan zəruri xəritə tərtibinə və model proseslərinə, həssas ərazilərin və risklərin qiymətləndirilməsinə, müxtəlif növ ətraf mühit xəritələrinin tərtib olunmasına geniş imkanlar verir.

Coğrafi informasiya sistemlərinin tətbiq sahələri olduqca genişdir. CİS- batimetriya, geoloji və geofiziki tədqiqatlar, ətraf mühitin aerokosmik üsullarla tədqiqi, fövqəladə hallar, ekosistemlərin tədqiq olunmasında xüsusi rol oynayır. Bundan başqa, kadastr məsələləri (torpaq və daşınmaz əmlak), şəhər və regionların planlaşdırılması, ekoloji məsələləri əlavə etmək olar. Nəqliyyatın idarə olunması və digər sahələrdə CİS olmadan məkan əlaqələrinin yaradılmasını və idarəetmə üçün platformanın qurulmasını təsəvvür etmək mümkün deyil.

 

https://caspiangeomatics.com/ 

post your comment

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat