GIS

Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Mərhələ II

Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”na və “Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanına uyğun olaraq 26 dekabr 2013-cü ildən etibarən bir neçə mərhələlər üzrə həyata keçirilir. Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

Mərhələ I, Olimpiya Stadionu tərəfində Gölün şərq hissəsinin bərpası

Mərhələ II, Gölün Qərb hissəsi və Şimal bəndin arxasında yerləşən neftlə çirklənmiş ərazilərin bərpası

Mərhələ III, Şimal Gölün və Dib çöküntülərinin saxlanc anbarlarının bərpası

II Mərhələ üzrə planlaşdırılmış işlər. Bu mərhələdə əsas diqqət gölün qərb hissəsindən çirkli dib çöküntülərinin kənarlaşdırılması (şimal-qərb sahildə yerləşən saxlanc anbarlarına) və sahil zonasında rekultivasiya işləri (yamacların düzəldilməsi, torpaq işləri aparmaqla) aparmaqla gölün tarixi sahillərinin bərpa edilməsi olmuşdur. Bu mərhələnin digər hissəsi isə gölün bərpa edilmiş hissəsindən ayrılmış şimal bəndin arxasında yerləşən göl və quru hissədə təmizləmə, torpaqların bərpası işləridir.

CASPIAN GEOMATICS elmi-tədqiqat və mühəndislik şirkəti İQLİM MMC şirkəti ilə bağladığı müqavilə əsasında Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsinin II Mərhələsi üzrə  Geomatika xidmətləri göstərmişdir:

 • Layihə ərazisinin geoməlumat bazası yaradılmışdır.
 • Layihə ərazisinə aid olan müvafiq xəritələr toplanılmış və georeferensiya edilmiş, geoməkan analizləri aparılmışdır.

Eyni zamanda aşağıdakı rəqəmsal modellər və xəritələr işlənilmişdir:

 • Layihənin baş planı.
 • Torpaqdan istifadə.
 • Quyular üzrə neftlə çirklənmiş torpaq qatlarının paylanması xəritəsi.
 • Ümumi karbohidrogenlərin paylanması xəritəsi.
 • Polisiklik aromatik karbohidrogenlərin paylanması xəritəsi.
 • İnfrastruktur xəritəsi.
 • Böyükşor gölünün dəyişmə dinamikası xəritəsi.
 • Torpaq nümunələri üzrə TPH və PAH xəritələri.
 • Ağır metalların modelləşdirilməsi və xəritələşdirilməsi (Cr – Chromium, Cd – Cadmium, Cu – Copper, Co – Cobalt, Pb – total lead, Ni – Nickel, Zn – Zink).
 • Göldə neftlə çirklənmiş dib çöküntülərinin qalınlığının paylanması xəritəsi.
 • Gölün dib çöküntülərində poliaromatik və ümumi karbohidrogenlərin paylanması xəritəsi.
 • 3D modellər və Batimetriya xəritəsi.
 • Müxtəlif həcm hesablamaları aparılmışdır və s.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat