Bathymetry, SONAR survey

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ SONAR VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

SONAR və batimetriya tədqiqatları sahil xəttindən 250 metrə qədər olan ərazilərdə aparılmış,  qurulmuş 28 ədəd profil əsasında ərazi  təhlil edilmişdir.

Xəzər rayonu ərazisinin dəniz sahili boyu çimərlik sahəsinin salınması məqsədi ilə Xəzər dənizi hövzəsi üzrə SONAR çəkilişlərinin və Batimetriya tədqiqatlarının aparılmasına zərurət yaranmışdır. Bu məqsədlə CASPIAN GEOMATICS MMC şirkəti ilə müqavilə imzalanmışdır. Layihə ərazisində aparılmış Batimetrik ölçmələr və Side Scan Sonar çəkilişləri sahil xəttindən 250 metrə qədər olan əraziləri əhatə etmişdir.

SONAR and Bathymetry surveyQarşıya qoyulmuş məsələlərdən asılı olaraq və ərazinin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq Batimetrik tədqiqatlar zamanı müxtəlif metodoloji yanaşmalar və Məsafədən Zondlama üsulları geniş istifadə olunubdur. Əsas məqsəd layihə ərazisi üzrə dəniz hövzəsində sahil bəndlərinin və daşlıq sahələrin, həmçinin sualtı təhlükəli ərazilərin geometrik göstəricilərinin təyin edilməsi, dib relyefinin öyrənilməsi, sualtı obyektlərin müəyyənləşdirilməsi və inventarizasiyası, həmçinin onların təsnif olunması, dib relyefinin səth quruluşu modelinin qurulması məsələlərindən ibarət olmuşdur. Ərazidə risklərin qiymətləndirilməsi aparılmış, SƏTƏM tədbirlər planı hazırlanmış, bütün risk ehtimalları minimum səviyyəyə gətirilmişdir.

Beləliklə, Sonar və Batimetrik ölçmələr nəticəsində su altında bərk süxur çıxıntıları, daşlıq sahələr, dəmir-beton yığınları və s. obyektlər aşkarlanıb qeydə alınmışdır (Sonar kontakt). Həmin obyekt və sahələrin (zonalar) koordinatları və geometrik göstəriciləri dəqiqləşdirilmişdir. CİS əsasında Batimetriya xəritəsi tərtib olunmuş və həmin obyektlər xəritədə öz əksini tapmışdır. Metodiki olaraq qayığın qalslar üzrə hərəkətini tam dəqiqliklə yerinə yetirmək üçün GPS naviqasiya sistemi qurulmuş, dayaz sahələrdə isə dib relyefinin öyrənilməsi taxeometrik və GPS planaalma metodları ilə yerinə yetirilmişdir. Dərin sularda isə təkşüalı sistemdən və SONAR çəkilişlərindən istifadə edilmişdir. Nəticədə, təsvirlər mozayka olunmuş və 10 sm ayırdetməli akustik təsvirlər alınmış, təhlükəli sahələr təsnif edilərək tərtib etdiyimiz rəqəmsal xəritələrə əlavə edilmişdir. Əldə olunmuş bütün nəticələr kameral emal olunmuş və ərazinin dib relyefinin batimetriya modeli qurulmuşdur. İnterpretasiya əsasında SONAR verilənləri emal edilmiş, təhlil olunmuş və akustik təsvirlər alınmış, həmçinin təsvirlər əsasında qayalıqların (sahil bəndləri) və daşlıqların konturları ayırd edilmişdir. Daha sonra dib relyefinin 3D modeli qurulmuş, batimetrik modelə əsasən profil qrafikləri tərtib olunmuşdur. Eyni zamanda, MZ üsullarından istifadə etməklə dəniz hövzəsində qismən daşlıq sahələr detekt olunmuş, ərazinin ümumi planı hazırlanmışdır.

Sonda tərəfimizdən aparılmış SONAR və Batimetriya tədqiqatları ilə bağlı 67 səhifədən ibarət hesabat hazırlanmış və Sifarişçiyə elektron nüsxələrlə birlikdə (CAD/CİS variantları) təqdim edilmişdir. Hesabatda tərtib etdiyimiz xəritə və modellər, sualtı obyektlərin təsnifatı, MZ-nin nəticələri, metodologiya, avadanlıqların texniki spesifikasiyaları, əldə olunmuş nəticələr, profillər və s. geniş şəkildə öz əksini tapır.

SONAR and Bathymetry survey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

 

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat