• LAYİHƏLƏR
Xızı rayonunda hidrogeoloji və geofiziki tədqiqatlar

Xızı rayonunda hidrogeoloji və geofiziki tədqiqatlar

Hidrogeoloji parametrlər təyin olunmuş, geofiziki profillərin cəm uzunluğu 1300 m təşkil etmişdir. Bağlanmış ikitərəfli müqavilə əsasında su təminatının yaxşılaşdırılması üçün…

Ətraflı
Dəmir yollarının topoqrafik ölçmələri (Bakı şəhəri)

Dəmir yollarının topoqrafik ölçmələri (Bakı şəhəri)

Topoqrafik ölçmələrin ümumi həcmi 14746,9 m təşkil etmişdir. İkitərəfli müqavilə əsasında Heydər Əliyev adına Neft Emalı zavodunun balansındakı dəmir yollarının…

Ətraflı
Şıxov Skypark layihəsi üzrə mühəndis-axtarış işləri

Şıxov Skypark layihəsi üzrə mühəndis-axtarış işləri

Wire Line –1220 metr, Seysmika profillərinin uzunluğu 1 km, SPT (Standart Penetrasiya Testi), Pressiometr, İnklinometr testi -120 m, qrunt laboratoriyası.…

Ətraflı
Şəki rayonunun “Yuxarı Baş” Qoruğu üzrə CİS-in qurulması

Şəki rayonunun “Yuxarı Baş” Qoruğu üzrə CİS-in qurulması

Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi olan və YUNESKO-nun  Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisinin Coğrafi İnformasiya…

Ətraflı
Sahilyanı zonaların ekzogen və batimetrik tədqiqatları

Sahilyanı zonaların ekzogen və batimetrik tədqiqatları

Batimetriya ölçmələri 3 hektar sahədə, ekzogen proseslərinin tədqiqi isə 300 metr sahill xətti boyu aparılmışdır. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru üzrə…

Ətraflı
Türkan qəsəbəsində hidrogeoloji tədqiqatlar

Türkan qəsəbəsində hidrogeoloji tədqiqatlar

Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsinin su təchizatı sisteminin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ərazidə hidrogeoloji tədqiqatların aparılmasına zərurət yaranmışdır. Bu məqsədlə, ikitərəfli müqavilə…

Ətraflı
Xəzər rayonunda hidrogeoloji tədqiqatlar

Xəzər rayonunda hidrogeoloji tədqiqatlar

Xəzər rayonu Qala qəsəbəsinin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə ərazidə hidrogeoloji tədqiqatların aparılmasına zərurət yaranmışdır. Bu məqsədlə ikitərəfli müqavilə bağlanmış və…

Ətraflı
Şuşa şəhərinin rəqəmsal xəritəsi

Şuşa şəhərinin rəqəmsal xəritəsi

Dövlət sifarişi əsasında tərəfimizdən Şuşa şəhərinin Coğrafi İnformasiya Sistemi (CİS) bazasında rəqəmsal xəritəsi tərtib olunmuşdur. Eyni zamanda şəhərin geoməlumat bazası…

Ətraflı
“ALAT CITY” layihəsi üzrə geoloji və geofiziki işlər

“ALAT CITY” layihəsi üzrə geoloji və geofiziki işlər

Geoloji qazma işlərinin ümumi həcmi  430 metr təşkil etmişdir, seysmoloji tədqiqatlar iki profil xətti üzrə aparılmışdır (profillərin uzunluğu 120 m).…

Ətraflı
Deltada və Xəzər dənizində Batimetriya tədqiqatları

Deltada və Xəzər dənizində Batimetriya tədqiqatları

Batimetriya tədqiqatları 16 ha sahədə  təkşüalı  hidroqrafik exolotla aparılmışdır. Layihə obyekti Azərbaycanın çaylarından olmaqla coğrafi baxımdan ən gözəl guşələrdən birində…

Ətraflı
XƏZƏR DƏNİZİNDƏ SONAR VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ SONAR VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

SONAR və batimetriya tədqiqatları sahil xəttindən 250 metrə qədər olan ərazilərdə aparılmış,  qurulmuş 28 ədəd profil əsasında ərazi  təhlil edilmişdir.…

Ətraflı
KONTRAKT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİN TƏRTİBİ

KONTRAKT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİN TƏRTİBİ

Sifarişçimiz neft sektoruna aid olmaqla Azərbaycanın bir sıra rayonlarını əhatə edən ərazilərdə geniş kontrakt sahəsinə malik şirkətlərdəndir. Sifarişçinin kontrakt sahəsinə…

Ətraflı
Xəzər rayonu ərazisində mühəndisi-geoloji tədqiqatlar

Xəzər rayonu ərazisində mühəndisi-geoloji tədqiqatlar

Su anbarının (160 x 80 m) layihələndirilməsi ilə əlaqədar mühəndisi-geoloji tədqiqat işləri aparılmış, qazma işlərinin  həcmi 168 m təşkil etmişdir.…

Ətraflı
ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN MÜHƏNDİSİ-TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN MÜHƏNDİSİ-TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

8000 ha ərazidə əkinə yararlı torpaq sahələrinin topoqrafiya ölçmələri aparılmış, layihə ərazisinin CİS əsasında rəqəmsal xəritəsi tərtib edilmişdir. Müxtəlif kənd…

Ətraflı
Xəzər dənizinin cənubunda batimetrik tədqiqatlar

Xəzər dənizinin cənubunda batimetrik tədqiqatlar

Batimetriya tədqiqatları 1,40 metr dərinlik səviyyəsinə qədər aparılmış, layihə ərazisi CİS əsasında xəritələşdirilmişdir. Xəzər dənizinin cənub sahillərində Batimetrik tədqiqat işlərinin…

Ətraflı
Qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya işləri

Qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya işləri

Qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya işləri 1.3 ha ərazidə aparılmış, 1:100 miqyasında icra planalması yerinə yetirilmişdir.   Nəsimi rayonunda qeyri-yaşayış obyektinin (1.3…

Ətraflı
MƏRDƏKAN ÇİMƏRLİKLƏRİNDƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLAR

MƏRDƏKAN ÇİMƏRLİKLƏRİNDƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLAR

Layihə ərazisində batimetriya tədqiqat işləri aparılmış, ərazinin 1:500 miqyasında topoqrafik planı tərtib edilmişdir. Xəzər dənizi hövzəsinin Mərdəkan çimərliyində batimetrik və…

Ətraflı
XƏZƏR DƏNİZİNİN LOKAL SAHƏLƏR ÜZRƏ DİB RELYEFİNİN TƏDQİQİ

XƏZƏR DƏNİZİNİN LOKAL SAHƏLƏR ÜZRƏ DİB RELYEFİNİN TƏDQİQİ

Layihə ərazisinin dib relyefini tədqiq etmək məqsədilə batimetrik tədqiqat işləri aparılmış, ərazinin 1:500 miqyasında topoqrafik planalması yerinə yetirilmişdir. Xəzər dənizi…

Ətraflı
KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏLƏRDƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏLƏRDƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

4000 ha ərazidə mühəndisi-topoqrafiya işləri aparılmış, layihə ərazisinin 1:5000 miqyasında topoqrafik planı tərtib edilmişdir. Ərazidə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin aparılması və…

Ətraflı
SAATLI RAYONUNUN ORTOFOTO VƏ TOPOQRAFİK XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ

SAATLI RAYONUNUN ORTOFOTO VƏ TOPOQRAFİK XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ

7000 ha ərazinin peyk verilənləri əsasında ortofotoplanları işlənilmiş, ərazinin 2000 ha sahəsində isə aerofotoçəkiliş əsasında topoqrafik planalma işləri aparılmışdır. Saatlı…

Ətraflı
Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Mərhələ II

Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Mərhələ II

Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və…

Ətraflı
4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat