Şirkətimiz “CİS və Ətraf Mühit” adlı təlimlərə başladı

CASPIAN GEOMATICS şirkətinin təşkilatı rəhbərliyi  ilə 28.11.2018 tarixində “CİS və Ətraf Mühit” Mərhələ I adlı təlim baş tutmuşdur.  Təlim nəzəri və praktiki olmaqla aşağıdakı mövzuları əhatə etmişdir:

 • Layihə ərazisinin geoməlumat bazasının yaradılması.
 • Məkan məlumatlarının toplanılması, sistemləşdirilməsi və onların təhlili.
 • Məkan məlumatlarının strukturu.
 • Rastr və Vektor məlumatları.
 • Ətraf mühit məsələlərində rast və vektor yanaşmaları.
 • Koordinat sistemləri və proyeksiyalar.
 • Georeferensiya (transformasiya) məsələləri.
 • Digitalizasiya məsələləri (müfəssəl vektorlaşdırma) / Kağız xəritələrin elektronlaşdırılması.
 • Ətraf mühitin öyrənilməsində aerokosmik metodların tətbiqi.
 • Ətraf mühit xəritələrin tərtibində mövcud metodikalar.
 • Ağır metalların geoinformasiya modelləşdirilməsi və xəritələşdirilməsi.
 • İnfrastruktur xəritələrinin işlənilməsi texnologiyaları.
 • Təbii su obyeklərinin dəyişmə dinamikasının modelləşdirilməsi və xəritələşdirilməsi metodları
 • Aproksimasiya məsələləri (Nizamsız triangulyasiya şəbəkəsi modeli və s.).
 • Ətraf Mühitin modelləşdirilməsi.
 • Üçölçülü (3D) modellərin qurulması.

Qeyd etməliyik ki, şirkətin peşəkar təlimçiləri Ətraf Mühit və Geomatika sahələrində olan aktual məsələləri tədqiq etməklə dinləyicilərin bilik və bacarıq ehtiyaclarını qarşılamaq üçün onları həm nəzəri, həm də praktiki biliklərlə təmin etməyə önəm verir. Eyni zamanda gənc tədqiqatçılar təmənnasız istehsalata cəlb edilir.  Nəticədə onların praktik bilikləri zənginləşir və konkret bacarıqlara yiyələnirlər, sahədə və kameral şəraitdə qazanılan bilik və bacarıqları layihələrdə tətbiq etməklə təkmilləşirlər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASPIAN GEOMATICS təlimləri əsasən aşağıdakı sahələri əhatə edir:

 1. CİS və Ətraf muhit
 2. Geodeziya və Topoqrafiya
 3. Məsafədən Zondlama
 4. Landşaft dizayn
 5. Memarlıq
 6. 3D modelləşdirmə və Vizualizasiya
 7. Fotoqrammetriya
 8. Kartoqrafiya
 9. Layihələndirmə (Su təchizatı və kanalizasiya sistemləri və s.)
 10. Hidrologiya və CİS
 11. Ətraf mühitin modelləşdirilməsi
 12. Layihələrin İdarə olunması

Təlimin sonunda iştirakçılar sərbəst şəkildə Ətraf Mühit mövzusunda bir sıra xəritələr tərtib etməyə nail olmuşlar və 3D modellərin qurulması biliklərinə yiyələnmişlər. Bundan başqa, təlim iştirakçıları georeferensiyanın bütün riyazi üsullarını və tətbiqi metodlarını öyrənmişlər. Təlim aktual mövzuları əhatə etdiyindən olduqca dinamik keçmiş və sonda dinləyicilər təlimi uğurla tamamladıqlarına görə onlara sertifikatlar təqdim olunmuşdur.

 

post your comment

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat